AED Verzekering


Als uw AED gestolen word is dit natuurlijk erg vervelend, nog vervelender is dat de AED niet meer inzetbaar is.  Via onze leveranciers kunnen wij een verzekering met u afsluiten voor een AED.  

Welke voorwaarden gelden er voor de AED verzekering?
- De verzekering geeft alleen dekking als de AED is gestolen. Er dient dus een aangifteraport te zijn. 
- De AED hoeft NIET in een afgesloten kast te hangen 
- Diefstal dient DIRECT te worden gemeld 
- De melding dient gepaard te gaan met de aangifte bij de politie
- Na ontvangen van de melding & aangifte zal de leverancier overgaan tot uitkering.
- Uikering zal altijd een gelijkwaardige AED betreffen en geen geldbedrag. 
- De gelijkwaardige AED kan nieuw, maar ook 2de hands zijn.

Welke kosten zijn er verbonden aan een AED verzekering?
De kosten van de verzekering zijn per AED, per jaar, exclusief BTW  € 57,50 


Hoe meld ik mijn AED aan ? 
De verzekering kan worden aangevraagd door de AED aan te melden bij Vivon via info@vivon.nl onder vermelding van de volgende gegevens: 
- Bedrijfsnaam / naam 
- Locatie van e AED 
- Merk & Type AED 
- Serienummer AED 

U ontvangt van Vivon een opdrachtbevestiging en een servicenummer.