Onderhoud BlusmiddelenJaarlijks dienen de blusmiddelen gecontroleerd en goedgekeurd te worden. Lohuis Medical kan u voorzien van diverse blusmiddelen en het jaarlijkse onderhoud hiervan. 
Wij voor u het gehele onderhoud op de blusvoorzieningen. Hierbij kunt u denken aan pictogrammen, blusdekens en het onderhoud.
 
Is de controle van blusmiddelen verplicht?
Brandblussers en brandslanghaspels moeten afhankelijk van de brandrisico`s en omgeving minimaal een maal per jaar worden gecontroleerd door een erkende onderhoudsmonteur. Bovendien dient er eens in de vijf jaar een uitgebreide controle plaats te vinden. Bij brandblussers betekend dit onder meer dat de blusser moet worden hervuld. Bij haspels word naar vijf jaar een druktest uitgevoerd.
 
Hoe zit het dan met het onderhoud van de draagbare blustoestellen?
De normen die betrekking hebben op het onderhoud van draagbare blustoestellen (NEN 2559) en brandslanghaspels (EN 671-3) zijn nog lang niet bij iedereen duidelijk. Om u enig inzicht te geven over beide normen geven wij u hier een praktische uitleg.
 
NEN 2559
Deze norm behandelt voornamelijk het onderhoud van draagbare blustoestellen te weten;
- poederblusser van 2 t/m 12 kg
- schuimblussers van 2 t/m 9 liter
- Co2 blussers van 2 en 5 kg
 
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in draagbare blustoestellen met permanente druk en drukpatroon apparaten. Voor verrijdbare blustoestellen van 10 kg wordt momenteel een nieuwe norm gemaakt die zeer veel zal lijken op deze norm. De norm behandelt de verschillende onderhoudsintervallen en de verrichtingen die tenminste dienen te worden uitgevoerd tijdens deze controle, ook geeft de norm een maximale levensduur voor blustoestellen aan van 20 jaar.
 
Hoevaak moeten blusmiddelen onderhouden worden? 
NEN 2559 geeft een overzicht van de maximale onderhoudsintervallen en maximale levensduur, deze zijn:
- 1 keer per jaar onderhoud
- 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud
- 10 jaarlijkse revisie
- 20 jaar afkeur van blusser
 
Waaruit bestaat het onderhoud van de blusmiddelen?
Het jaarlijks wordt op locatie uitgevoerd, de controle bestaat uit de volgende inspecties:
- Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en roestvorming
- Controle van brand en spuitmond
- Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur
- Controle van gangbaarheid verzegeling
- Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
- Controle van inslagmechanisme (alleen patroonapparaten)
- Controle op afdichtingen
- Controle van gewicht (Co2 blussers)
- Controle van inslag stoomwezen (Co2 blussers)
- Controle van leeftijd blustoestel
- Demontage/montage van blustoestel
- Aanbrengen van keuringsstickers
 
Het 5 jaarlijkse en het 15 jaarlijkse onderhoud is een uitgebreide vorm van de jaarlijkse controle, waarbij indien nodig of voorgeschreven de vulling wordt vernieuwd.
 
Het 10 jaarlijkse onderhoud is een volledige demontage van het blustoestel, vervangen van de vulling, controle van de romp, slang en spuitmond en indien nodig het vervangen van onderdelen.
 
Moeten wij zelf ook nog wat doen? 
Als gebruiker dient u periodiek een routine controle uit te voeren door middel van een visuele controle op de volgende punten:
- Of het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is
- Vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de vöorzijde 
- Of het blustoestel is voorzien van een gebruikershandleiding en onderhoud etiket
- Gebruiksklaar is, te controleren doormiddel van b.v. de drukmeter
- Is voorzien van een verzegeling en of deze niet is verbroken