Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een levensreddend apparaat dat steeds vaker in het straatbeeld verschijnt. Deze aparatuur dient zorgvuldig onderhouden te worden, zodat het apparaat direct inzetbaar is in geval van een calamiteit. Bij Lohuis Medical kunt u uw AED laten onderhouden.
 
Wat houd het onderhoud door Lohuis Medical in?
- Lohuis Medical komt 1 keer per jaar fysiek langs om de AED te controleren.
- Hierbij kijken wij of de AED nog helemaal goed is en functioneerd.
- Wij houden digitaal bij wanneer de batterijen en/of elektroden over datum gaan.
- Wij verzorgen bij een inzet of storing een ruil-AED
- Na de inzet van een AED kan er nazorg aan de hulpverleners worden verleend.
 
Moeten wij zelf nog wat doen? 
Jazeker,  de AED dient regelmatig  gecontroleerd te worden. Dit is niet moeilijk, in de meeste gevallen is het niet meer dan even kijken of het lampje nog knipert. Dit kan wekelijks, u kunt het ook eens in de twee weken doen of per maand. Iedere AED heeft een andere manier van controleren, wij vertellen u uiteraard op welke manier u dit het beste kunt doen.
 
Wat zijn de kosten voor het onderhoud? 
Lohuis Medical brengt jaarlijkst € 25,- in rekening voor het onderhoud van uw AED.