Nood- en OntruimingsplannenBij brand in een gebouw ontstaat al snel een levenbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen.
 
Een nood en/of ontruimingsplan dient aan een bepaald aantal eisen te voldoen. Lohuis Medical is NEN gecertificeerd om ontruimingsplannen te maken volgens de NEN normen. 
 
Inhoud van een ontruimingsplan
Het ontruimingsplan word ingedeeld zoals beschreven in NEN 8112:
 
·        Inleiding
·        Tekeningen
·        Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
·        Alarmeringsprocedure intern en extern
·        Stroomschema alarmering
·        Ontruimingsorganisatie
·        Taken bij een ontruiming
 
 
Wettelijk kader
Ieder bedrijf is verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dat staat in de Arbowet. Ook het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) eist een ontruimingsplan indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan een ontruimingsplan noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een milieuvergunning.
 


Klik hier om meer informatie te ontvangen over Nood- en Ontruimingsplannen