PreventiemedewerkerWerkgevers zijn verpliht om een of meerdere personen in dienst te hebben die zich bezighouden met de preventietaken binnen de organisatie. Preventiemedewerkers zijn medewerkers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor een veilige werkomgeving. Zij zijn het aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de veiligheid en gezondheid op het werk. Daarbij ondersteunt de preventiemedewerker zijn collega's bij het werken volgens de voorschriften.
 
De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeveing die de basis vormt voor de RI&E (Risico Inventaristatie & Evaluatie), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo maatregelen
 
Duur training:
4 dagdelen.
 
Toelatingseisen:
Voor deze opleiding bestaan geen toelatingseisen.
 
Certificering:
U krijgt na positieve deelname aan de training een certificaat van het NIBHV, het Nederland Instituut Bedrijfshulpverlening.
 
Lesmateriaal:
Eventueel lesmateriaal krijgt u in bruikleen van Lohuis Medical, maar u heeft natuurlijk de mogelijkheid tot aanschaf van de boeken. Hand-outs, stencils en extra informatie krijgt u kosteloos tijdens de opleiding.
 
Kosten:
€299,95 per persoon.
Deze prijs is exclusief lunch per dag (€10,00) en BTW.