Voorwaarden & Reglement


Wij willen iedere klant goed informeren over de voorwaarden die wij aan onze opleidingen stellen. Dit doen wij voor u als klant, maar ook voor onszelf. Er kunnen omstandigheden ontstaan waar u als klant niets aan kunt doen, hier hebben wij dan passende oplossingen voor.


1.
Kosteloos annuleren van een opleiding kan tot 4 weken voor aanvang. Bij annuleringen korter dan 4 weken worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij het verplaatsen van een opleiding binnen deze termijn worden er 20% kosten in rekening gebracht.

2.
Op  het verplaatsen van de geboekte training zit een administratieve toelage van 20% op de totale cursuskosten zoals in bovengenoemde specificatie. 

3.
Cursisten dienen minimaal 10 minuten VOOR aanvang van de opleiding aanwezig te zijn. Cursisten die te laat zijn kunnen door de desbetreffende instructeur worden geweigerd. 

4. 
Tijdens de opleiding kunnen fysieke opdrachten voorkomen zoals reanimeren en de stabiele zijligging. Vrijstelling kan in overleg met de instructeur. 

5.
Op alle transacties met ons zijn van toepassing onze meest recente  verkoop- leverings,- en betalingsvoorwaarden (of: inkoopvoorwaarden) zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Enschede. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden. 

6. 
De instructeur die de les verzorgt, bepaalt naar zijn/haar inzicht of de cursisten voldoen aan de eindtermen.