ONTRUIMINGSPLAN

Table-Top

Ontruimingsplan

Uw BHV’ers en medewerkers moeten tijdens een incident weten wat te doen. BHV’ers moeten weten welke taken zij hebben en medewerkers moeten weten waar zij naar toe moeten. Deze informatie staat in een ontruimingplan.

De wetgever verplicht werkgevers  om de ontruimingsprocedures op schrift te hebben. Echter mogen zij zelf bepalen hoe dit eruit ziet. Bij het opzetten van ontruimingsplan dient u rekening te houden met een groot aantal factoren. Denk hierbij aan de doelgroep en het soort gebouw.
Lohuis Medical kan samen met u ervoor zorgen dat u een goed werkend ontruimingsplan heeft en dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Inhoud
Het plan bevat de volgende onderdelen:
– Situatietekening,
– Gebouwgegevens,
– Installatiegegevens,
– Bedrijfshulpverleningsorganisatie,
– Alarmeringsprocedures,
– Ontruimingsprocedures,
– Taken medewerkers,
– Taken receptie,
– Taken BHV,
– Taken Ploegleider BHV,
– Taken Hoofd BHV,
– Taken directie,
– Wijze van ontruimen/ontruimingssignalen

Werkwijze
Er wordt informatie verzameld over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van intakegesprek(ken), bouwtekeningen en/of rondgang door het gebouw (eventueel in combinatie met de uitvoering van de Risico-Inventarisatie & evaluatie). Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft.

Certificering
Het ontruimingsplan wordt uitgevoerd volgens het landelijke erkende NEN 8112:2010 nl norm. Indien gewenst sturen wij het ontruimingsplan naar de plaatselijke brandweer ter goedkeuring.

 

 

Ontruimingsplan maken ?

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: