BHV Ploegleider Blended

De cursus ‘basis ploegleider bhv blended’ is gericht op medewerkers die leidinggeven aan een bhv-ploeg. Cursisten leren aan de hand van praktijkinzetten hoe zij als ploegleider kunnen optreden.

In de e-learning doorlopen de cursisten de theorie over leidinggeven aan een bhv-ploeg. Ze leren de kennis over de kenmerken brandveiligheid, risico’s en incidentscenario’s toe te passen in hun rol als ploegleider. Zo kunnen ze tot een onderbouwde besluiten komen bij een bhv-inzet. De werkopdrachten in de e-learning helpen hen om de vertaling te maken van de theorie naar de eigen praktijk.

Drie soorten video’s ondersteunen het leerproces:

  1. Video’s met een tutor die het leerproces begeleidt.
  2. Video’s met voorbeelden van een praktijkinzet waarin je ziet hoe een ploegleider kan optreden.
  3. Video’s met een coach die tips en een toelichting geeft op de video’s met de praktijkinzet.

Het theoriedeel wordt afgesloten met een theorietoets in de e-learning.

Tijdens de praktijkdag staat het leidinggeven aan een inzet centraal. Cursisten oefenen de ploegleiderinzet eerst via table-topoefeningen en doen daarna praktijkinzetten. Cursisten kunnen de informatie uit hun eigen werkopdrachten gebruiken om de scenario’s aan te passen.

Duur opleiding De cursus bestaat uit maximaal 4 uur e-learning en 8 uur praktijk.
Toelatingseisen Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is een geldig diploma van de basiscursus bhv vereist.
Kosten € 299.95 per deelnemer

Exclusief BTW
Inclusief lesmateriaal, certificaat,
lunch en koffie/thee/water/fris

Weten wanneer de eerstvolgende opleiding is:

Bekijk volledige agenda

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: