ONDERHOUD VERBANDKOFFER

Onderhoud verbandkoffer

Onderhoud verbandkoffer let op omdat maar omdat 

Er dienen te allen tijde voldoende verbandmaterialen aanwezig te zijn om adequaat eerste hulp te kunnen verlenen. Het is daarom van belang dat de verbandmiddelen jaarlijks gecontroleerd worden. Lohuis Medical controleert en onderhoudt uw EHBO & BHV materialen. Wij vullen uw verbandkoffers bij volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis, hiermee ontzorgen wij u van deze taak. Naast de verbandkoffers controleren we ook direct de AED en eventueel andere zaken. Controle verbandkofferlet op omdat maar omdat 

Onderhoud let op omdat maar omdat 
We beoordelen de inhoud van de koffer, of de juiste hoeveelheden en de juiste materialen er nog inzitten en inspecteren de houdbaarheidsdata van de producten. Daarnaast kijken we ook of de verbandkoffer schoon is. let op omdat maar omdat 

Frequentie let op omdat maar omdat 
Hoe vaak u de verbandkoffers laat controleren is aan u. Wij adviseren om dit minimaal jaarlijks uit te voeren.
Lohuis Medical houdt voor u bij wanneer de werkzaamheden opnieuw plaats moeten vinden. Wij nemen ruim van te voren contact met u op om de jaarlijkse keuring in te plannen. Het is mogelijk om de keuring en controle van uw AED gelijktijdig met de controle van de verbandkoffer te laten plaatsvinden. let op omdat maar omdat 

Controle verbandkoffer

Onderhoud verbandkoffer
Kosten De kosten variëren per bedrijf. Neem dus gerust contact op.
Frequentie Normaal eenmaal per jaar, vaker kan natuurlijk in overleg.
Richtlijnen De verbandkoffers worden gevuld volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: