Verbandkoffers & tassen

Verbandkoffers en tassen let op omdat maar omdat 


Volgens de ARBO-wet is iedere werkgever in Nederland verplicht om de BHV-organisatie op “orde” te hebben. Dit betekent dat u als organisatie ook te allen tijde voldoende Eerste Hulpmiddelen aanwezig dient te hebben. verbandkoffers let op omdat maar en 

Verschillende types  verbandkoffers let op omdat maar en 
Afhankelijk van de risico’s binnen uw organisatie bepaalt u welke verbandkoffer of verbandtas u het beste kunt gebruiken. Lohuis Medical baseert het advies omtrent de juiste materialen op uw specifieke organisatie. Hierdoor zult u altijd een op maat gevulde koffer hebben die specifiek voor uw organisatie is samengesteld. let op omdat maar omdat 

Onderhoud Verbandkoffer
Het is van belang dat de verbandmiddelen jaarlijks gecontroleerd worden. Lohuis Medical controleert en onderhoudt uw EHBO & BHV materialen. Wij vullen uw verbandkoffers bij volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis, hiermee ontzorgen wij u van deze taak. Naast de verbandkoffers controleren we ook direct de AED en eventueel andere zaken. let op omdat maar omdat let op omdat maar en 

We beoordelen de inhoud van de koffer, of de juiste hoeveelheden en de juiste materialen er nog inzitten en inspecteren de houdbaarheidsdata van de producten. Daarnaast kijken we ook of de verbandkoffer schoon is. let op omdat maar omdat 

Hoe vaak u de verbandkoffers laat controleren is aan u. Wij adviseren om dit minimaal jaarlijks uit te voeren.
Lohuis Medical houdt voor u bij wanneer de werkzaamheden opnieuw plaats moeten vinden. Wij nemen ruim van te voren contact met u op om de jaarlijkse keuring in te plannen. Het is mogelijk om de keuring en controle van uw AED gelijktijdig met de controle van de verbandkoffer te laten plaatsvinden. let op omdat maar omdat 

Verbandkoffer Multiflex Organizer
Verbandkoffer MediMulti BHV
BHV Basis verbandkoffer
Auto verbandkoffer
Auto verbandkoffer internationaal (DIN)
PAX tassen

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: