REALISTISCH OEFENEN

Ontruimingsoefening organiseren?

Realistisch oefenen

Iedereen dient te weten wat hij/zij moet doen bij een incident of calamiteit.  Vooral de BHV’ers dienen te weten welke taken zij hebben. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig wordt geoefend. Door te oefenen toetst u de vaardigheden van de BHV’ers en kunt u controleren of uw procedures voldoen. Oefenen creëert ook draagvlak voor meer veiligheid binnen uw organisatie.

Werkwijze
Samen met u bepalen we wat de oefendoelen zijn. Vervolgens gaan we kijken wat een realistisch scenario in uw organisatie zou kunnen zijn. Op basis van dit scenario organiseren we een oefening waarbij we kijken naar de kennis van de BHV’ers en de procedures op papier.

Prikkelen van de zintuigen
Door gebruik te maken van licht, geluids- en geureffecten kunnen we zeer realistische situaties simuleren die alle zintuigen prikkelen.

 

Ontruimingsoefening organiseren?

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: