Preventiemedewerker

Preventiemedewerker oldenzaal

Preventiemedewerker Oldenzaal

De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus. De cursus word gecertificeerd door het NIBHV

In de cursus komen vijf thema’s aan bod:

 • preventietaken en de Arbowet;
 • de RI&E en het plan van aanpak;
 • de invloed van medezeggenschap op preventietaken;
 • de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
 • voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de cursus.

Duur cursus

NIBHV adviseert voor deze cursus minimaal twee dagdelen, inclusief het examen.

Eindtermen

Na het volgen van de cursus heeft de cursist kennis van de wijze waarop hij de preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving.

In de theorietoets wordt bekeken of de cursist kennis heeft van:

 • de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken;
 • de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor

de preventiemedewerker;

 • de eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
 • de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
 • de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
 • een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.

Examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen.

Meer informatie? Neem contact op.

 

Preventiemedewerker oldenzaal
Duur opleiding 1 dag
Certificering NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening)
Toelatingseisen: Geen
Kosten € 239,95 per deelnemer

Exclusief BTW
Inclusief lesmateriaal en koffie/thee/water/fris

Wij werken zonder gedoe voor onze partners: